LANJUTAN TEMPOH PELAWAAN PERMOHONAN SEWAAN KOMPLEKS HENTIAN PENAWAR SUNGAI CHEMARAN II, 81930 BANDAR PENAWAR, JOHOR

PERMOHONAN

  1. Permohonan adalah perlu dikemukakan melalui Borang Permohonan Sewaan Premis yang boleh diperolehi secara secara percuma melalui kaedah berikut:

2. Pemohon adalah dinasihatkan agar membuat semakan dan lawatan ke atas premis yang berkenaan sebelum mengemukakan                                permohonan.

3. Dokumen-dokumen yang PERLU disertakan bersama Borang Permohonan Sewaan Premis adalah sebagaimana berikut:

i. Salinan Kad Pengenalan
ii. Salinan Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) ATAU Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
iii. Salinan Borang 9, Borang 24, Borang 44, Borang 49 DAN Salinan Sijil Saham (sekiranya berkaitan)
iv. Salinan Lesen Perniagaan (jika ada)
v. Salinan Penyata Kewangan terkini ATAU Penyata Akaun Bank (3 bulan terakhir)
vi. Salinan sijil ATAU dokumen sokongan lain yang berkaitan (contoh Persijilan Halal, penyertaan kursus & lain-lain)
vii. Kertas cadangan perniagaan (Mandatori)

4. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada alamat berikut :

BAHAGIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI,

LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA,

BANGUNAN IBUPEJABAT KEJORA,

JALAN DATO’ HJ. HASSAN YUNUS,

81930 BANDAR PENAWAR,

JOHOR.

 

atau; emelkan ke alamat emel berikut : kejora@kejora.gov.my.

5. Sekiranya pemohon gagal untuk mengemukakan dokumen-dokumen sepertimana di para 3.1 dan 3.3 diatas, maka permohonan tersebut            adalah dianggap tidak lengkap dan TERBATAL serta tidak akan diproses.

6. Tarikh tutup permohonan (lanjutan) adalah pada 27 JUN 2023 (SELASA) sebelum jam 5.00 petang. Borang yang diterima selepas          daripada tempoh tersebut tidak akan diterima dan diproses.

7. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Bahagian Pertanian dan Industri Asas Tani, KEJORA di talian 07-8843000 atau
07- 8843156.

Maklumat Lanjut dan Syarat-syarat Permohonan adalah seperti berikut :

IKLAN LANJUTAN HETIAN PENAWAR 2023 – SAMBUNGAN