LAWATAN PEJABAT BELANJAWAN NEGARA, KEMENTERIAN KEWANGAN DAN KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH KE PROJEK PEMBANGUNAN KEJORA

Pejabat Belanjawan Negara (NBO), Kementerian Kewangan yang diketuai oleh Puan Rohayu binti Mohamad, Ketua Penolong Pengarah dan En. Aiman bin Hassan, Penolong Pengarah NBO bersama En Mohd Nazri bin Mohd Deni, Setiausaha Bahagian Kewangan, KKDW telah mengadakan Lawatan Projek Pembangunan di bawah KEJORA pada 16 Jun 2023. Turut serta adalah Pn. Zuraida binti Mohd Jalal dan Pn. Wahidah binti Ab Wahab dari Bahagian Kewangan, KKDW.
Delegasi Pejabat NBO dan Bahagian Kewangan KKDW telah disambut mesra Pn. Marlina binti Amir, Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) KEJORA bersama Pengurus Bahagian dan Ketua Unit serta Pegawai KEJORA. Sesi lawatan sehari dimulakan di Bandar Tenggara yang merangkumi lawatan ke Kawasan Inkubator KEJORA Bandar Tenggara dan Loji Kumbahan Taman Anggerik. Seterusnya, delegasi telah dibawa ke Projek Ladang Fertigasi Sg. Mupor yang sedang dalam pelaksanaan dan cadangan pelaksanaan bagi fasa 2.
Sesi lawatan diteruskan di kawasan Sedili yang melibatkan lawatan ke Projek Tanaman Mengkuang, Projek Infrastruktur Perumahan Tuan Seh Fasa 2C dan Cadangan Tuan Seh Business Centre. Siri lawatan terakhir pula melibatkan cadangan pembangunan di Bandar Penawar yang merangkumi Cadangan Ekopelancongan Tg. Lompat dan Cadangan Pembangunan Agropelancongan Sg. Chemaran 2.
Keseluruhan Lawatan projek ini melibatkan pelaksanaan Projek Pembangunan KEJORA dan permohonan projek pembangunan KEJORA bagi Rolling 4, RMKe-12. Pihak KEJORA dan delegasi juga berkongsi pandangan bagi pelaksanaan projek-projek pembangunan KEJORA yang sedang dan akan dilaksanakan.