LAWATAN PENANDA ARAS DAN SESI NETWORKING LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA) KE BAHAGIAN PERUNDINGAN PENGURUSAN ASET IBU PEJABAT JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA KUALA LUMPUR (JKR

Pihak KEJORA telah mengadakan Lawatan Penanda Aras ke Cawangan Perancangan Aset Bersepadu, Ibu Pejabat JKR Kuala Lumpur pada 21 Disember 2022.
Lawatan ini telah diketuai oleh Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan), Pn. Marlina binti Amir serta 7 lagi pegawai yang lain.Manakala pihak JKR telah diketuai oleh Pengarah Bagaian Perundingan Pengurusan Aset, Ir En. Mohamad Darus bin Selamat serta angota bahagiannya.
Pihak JKR telah memberikan taklimat berkaitan pengurusan aset tak alih kerajaan. Pihak KEJORA mengucapkan Jutaan terima kasih kepada pihak JKR atas taklimat yang diberikan dan berharap agar pihak JKR dapat membantu pihak KEJORA bagi pengurusan aset tak alih KEJORA.