LAWATAN PENANDA ARAS PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KE LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH (KEDA)

Pada 7 Jun 2023, KEJORA telah mengadakan Lawatan Penanda Aras Pengurusan Sumber Manusia di Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) yang bertujuan mendapatkan khidmat nasihat berkenaan pengurusan sumber manusia khususnya proses pengambilan anggota baharu dengan sistem yang digunapakai.
Program ini diketuai oleh Puan Marlina binti Amir, Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) KEJORA dan diiringi Encik Mohd Ashek bin Mohd Hassan, Pengurus Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia, Tuan Haji Matriffin bin Md Amin, Pengurus Teknologi Maklumat serta wakil-wakil Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia serta Bahagian Teknologi Maklumat.
Deligasi KEJORA juga berkesempatan melawat beberapa usahawan KEDA iaitu Syarikat Maneh MF Frozen, Kampung Sungai Badak dan lawatan ke ladang Nira Napiah, Tanjung Dawai dengan disambut oleh
Encik Mohd Ariff bin Mohd Rodzi, Pengurus Bahagian Pembangunan Usahawan (BPU) dan Encik Sulaiman bin Mohd Noor, Pengurus Bahagian Niagatani (BNT), usahawan KEDA serta warga kerja Bahagian BPU dan BNT.
Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada pihak KEDA terutama Puan Hajah Afifah binti Omar, Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) dan Cik Shuhaila binti Hamzah, Pengurus Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) yang telah menerima dan menyambut kunjungan KEJORA ini.
Terima kasih juga diucapkan kepada Encik Muhammad Rifqi bin Zulkifli, Ketua Unit, Pengurusan Sumber Manusia, KEDA dan Puan Nur Idawati binti Abdul Wahab, Penolong Pengurus, Bahagian Perancangan, Pemantauan dan Penilaian (BPPP) yang telah menyampaikan taklimat kepada KEJORA.
Semoga segala khidmat nasihat serta pertukaran idea ini dapat meningkatkan lagi perkhidmatan di KEJORA khususnya serta meningkatkan kerjasama strategik di antara KEJORA-KEDA.
Terima kasih kepada semua anggota KEDA terutama Bahagian Khidmat Pengurusan serta anggota yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menerima kunjungan KEJORA ini.