Lembaga Pengarah

BIL AHLI LEMBAGA PENYANDANG JAWATAN TARIKH PELANTIKAN
MULA TAMAT
1 Pengerusi YB Dato’ Che Zakaria bin Mohd Salleh ADUN Permas 01.05.2020 30.4.2022
2 Timbalan Pengerusi YB Datuk Samsol Bari bin Jamali Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri Johor 01.07.2020 30.06.2022
3 Ahli (Wakil KPLB) YBhg. Encik Afandi bin Nordin Setiausaha Bahagian
Bahagian Penyelarasan Dan Pemantauan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)
26.02.2020 25.02.2022
4 Ahli (Wakil MOF) YBhg. En. Mohd Zahrain bin Mohd Nor Timbalan Pengarah,
Unit Pelaksanaan Dan
Koordinasi Stimulus Ekonomi, Antara Agensi Nasional (LAKSANA)
Kementerian Kewangan Malaysia
1.05.2020 30.04.2022
5 Ahli (Wakil MEA) YBhg. Pn. Zaeidah binti Mohamed Esa Pengarah,
Bahagian Tenaga,
Unit Perancang Ekonomi (EPU), JPM
01.04.2019 31.03.2021
6 Ahli (Wakil Kerajaan Negeri 1) YB Dato’ Haji Azmi bin Rohani Setiausaha Kerajaan Negeri Johor 08.05.2019 07.05.2021
7 Ahli (Wakil Kerajaan Negeri 2) Dato’ Haji Mohammed Ridha bin Dato’ Haji Abd. Kadir Pengarah,
Pejabat Tanah dan Galian Johor
01.07.2020 30.06.2022
8 Ahli (Wakil Kerajaan Negeri 3) Hajah Hazlina binti Jalil Pegawai Daerah,

Pejabat Daerah Kota Tinggi

01.07.2020 30.06.2022
9 Ahli (Pengurus Besar) YBrs. Tuan Haji A. Jalil bin Md Arsad Pengurus Besar,                                          Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA) 01.06.2020 31.5.2022
10 Ahli (Wakil Profesional 1) YBhg. Datuk Muhammad Feasal bin Yusoff Akauntan bertauliah Tetuan Faizal&Co 01.08.2020 31.07.2022
11 Ahli (Wakil Profesional 2) YBhg. Encik Ya’cob bin Haji Atan (A.M.N) Penguambela & Peguamcara kanan, Pesuruhjaya Sumpah Tetuan Yacob Atan & Associates 01.08.2020 31.07.2022
12 Ahli (Wakil Profesional 3) YBhg. Encik Rian Mohammad Johan bin Haji Rizal Pengarah Urusan Syarikat Promarine Resources Sdn. Bhd 01.08.2020 31.07.2022
13 Ahli (Wakil Profesional 4) YBhg. TPr. Ahmad bin Hj. Abd. Majid Prinsipal MEGARancang dan Ahli Lembaga Perancang Bandar, Malaysia 01.08.2020 31.07.2022
14 Ahli Silih Ganti
(Wakil KPLB)
YBhg. Encik Mohd Fariszan bin Ahmad Setiusaha Bahagian

Bahagian Pembangunan Usahawan Desa

KPLB

01.9.2020 25.02.2022
15 Ahli Silih Ganti
(Wakil MoF)
Pn. Jacinta Anak Franky Akang Ketua Penolong Pengarah, Unit Komunikasi dan Multimedia,
Pejabat Belanjawan Negara,
Kementerian Kewangan Malaysia
01.05.2020 30.04.2022