LKJT/PPSM/PELUPUSANKENDERAAN-ROADSWEEPER/2022/SH022

4. KEW.PA-27 – KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA PELUPUSAN – ROAD SWEEPER – KEW-PA.27 SAHAJA