MAJLIS AMANAT YAB TIMBALAN PERDANA MENTERI & MENTERI KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH KEPADA PENGERUSI, AHLI LEMBAGA PENGARAH DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF SYARIKAT MILIKAN AGENSI KKDW DI HOTEL SERI PACIFIC, KUALA LUMPUR

Majlis Amanat YAB Timbalan Perdana Menteri & Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah kepada Pengerusi, Ahli Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Milikan Agensi KKDW telah berlangsung di Hotel Seri Pacific, Kuala Lumpur pada 5 Februari 2024.
Seramai 11 orang yang terdiri daripada Timbalan Pengerusi KEJORA, Pengurus Besar KEJORA, Ahli Lembaga Pengarah KEJORA serta Ahli Lembaga Pengarah Anak Syarikat KEJORA telah menghadiri majlis tersebut.
Antara objektif pertemuan ini adalah:
(i) Merupakan ‘onboarding’ YAB TPM dan Menteri KKDW bersama Pengerusi, ALP dan KPE yang telah dilantik.
ii) Menekankan akan tanggungjawab fidusiari Lembaga Pengarah dalam menjalankan amanah agar selari dengan kepentingan Kerajaan.
(iii) Menekankan tanggungjawab Lembaga Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif syarikat untuk mengukuhkan tadbir urus syarikat serta memastikan kemampanan syarikat agar kurang kebergantungan kepada Kerajaan. Ini selari dengan hala tuju syarikat milikan Agensi KKDW untuk menjadi profit centre.
(iv) Sebagai platform untuk memupuk dan memantapkan networking di antara syarikat milikan Agensi KKDW agar kerjasama strategik dan sinergi dapat diwujudkan dengan lebih efektif.