MAJLIS PERKHIDMATAN CEMERLANG KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH (KKLW) TAHUN 2015

Tahniah kepada anggota KEJORA  yang menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2015.

Tempat : Bangunan MAEPS, Selangor Darul Ehsan

Tarikh : 23 hingga 25 Februari 2015