Unit Ekonomi & Usahawan

LATAR BELAKANG

Unit Ekonomi dan Usahawan merupakan unit yang menyelaras aktiviti yang meransangkan ekonomi penduduk wilayah KEJORA dalam sektor keusahawanan serta perindustrian. Tugas-tugas sedia ada merangkumi perkara-perkara berikut:

 1. Merancang strategi program dan aktiviti dalam mengembangkan ekonomi wilayah KEJORA dalam sektor pertanian, perindustrian, usahawan dan pelancongan;
 2. Mencari peluang dan ruang bagi menggalakkan lagi perkembangan ekonomi wilayah KEJORA;
 3. Menjalankan aktiviti promosi dan jaringan kerjasama untuk memperkenalkan sumber yang terdapat di dalam wilayah KEJORA;
 4. Mengenalpasti sumber yang terdapat di dalam wilayah KEJORA untuk dikomersilkan ke peringkat antarabangsa;
 5. Meningkatkan tahap ekonomi masyarakat di dalam wilayah KEJORA melalui program bimbingan perniagaan dan keusahawanan; dan
 6. Bertanggungjawab menjalankan usaha berterusan dalam melonjakkan ekonomi wilayah KEJORA ke arah berdaya saing yang lebih kompetitif;

OBJEKTIF

 1. Melahirkan usahawan yang pro-aktif, dinamik, berdaya maju dan berdaya tahan;
 2. Melahirkan usahawan yang dapat mengeluarkan produk/barangan yang berkualiti dan berdaya saing untuk pasaran tempatan dan eksport;
 3. Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera (MPPB);
 4. Mewujudkan peluang-peluang pekerjaan untuk tenaga kerja yang tinggal di kawasan Bandar Tenggara dan Bandar Penawar;
 5. Meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar dan sekitar melalui sektor perindustrian
 6. Meningkatkan pendapatan Kerajaan melalui aktiviti komersial swasta;
 7. Menggalakkan pembangunan industri perkhidmatan dan sokongan; dan
 8. Menggalakkan pertumbuhan pelaburan melalui pelaburan tempatan dan asing.

FUNGSI UTAMA

 1. Program Keusahawanan
  • Menguruskan sepenuhnya semua premis melibatkan gerai, bengkel, kilang IKS & Kilang Inkubator serta mengadakan kolaborasi strategik bersama agensi kerajaan yang lain;
  • Bertanggunjawab untuk menyelaraskan penyertaan usahawan di dalam ekspo atau pameran di dalam dan di luar negara, selain menganjurkan ekspo atau pameran keusahawanan;
  • Berperanan di dalam membangunkan pembungkusan dan pelabelan produk usahawan KEJORA;
  • Bertanggungjawab untuk merancang, melaksanakan, memantau pelaksanaan program latihan & bimbingan kepada usahawan seperti kursus, latihan, lawatan dan seminar;
  • Bertanggungjawab untuk merancang, melaksanakan,memantau dan mengutip balik pinjaman bagi Skim Pinjaman Usahawan (SPU) & Tabung Pusingan Ekonomi (TPE);
  • Bertanggungjawab untuk membantu dan menyelaras permohonan usahawan KEJORA yang ingin mendapatkan Skim Pinjaman Ekonomi Desa (SPED) di bawah KKLW.
 2. Program Perindustrian
  • Merancang dan melaksanakan program perindustrian di wilayah KEJORA selaras dengan polisi-polisi Kerajaan Pusat/Kerajaan Negeri; dan melaksanakan program perindustrian di wilayah KEJORA selaras dengan polisi-polisi Kerajaan Pusat/Kerajaan Negeri;
  • Merancang dan menilai strategi bagi pembangunan sektor Perindustrian KEJORA mengikut keadaan semasa;
  • Bertanggungjawab dalam mengekalkan hubungan dengan para pelabur, serta menyelaras dan mengawasi prestasi syarikat-syarikat;
  • Bertanggungjawab dalam memproses permohonan lot-lot industri, permohonan penukaran jenis perusahaan, penukaran nama syarikat dan permohonan syarikat untuk mencagarkan lot industri kepada institusi kewangan;
  • Bertanggungjawab untuk mendapatkan, mengumpul dan menganalisa data-data dan maklumat perangkaan pembangunan perindustrian serta penyediaan Laporan Pembangunan Perindustrian KEJORA.
 3. Program Peningkatan Pendapatan Penduduk (B40)
  • Menyelia dan menyelaras program pembangunan isi rumah berpendapatan 40% terendah di wilayah Johor Tenggara seperti kursus dan latihan kemahiran;
  • Bertanggungjawab membuat pemantauan dan penilaian terhadap prestasi peserta selepas mengikuti program;
  • Bertanggungjawab mengatur strategi untuk memastikan peserta berupaya menambahkan pendapatan melalui program-program keusahawanan.