BIL. FUNGSI UTAMA AKTIVITI
3. Kualiti, Latihan dan Kompentesi
 • Pengurusan Sistem Kualiti MS ISO 9001:2008;
 • Pengurusan Amalan Persekiataran Berkualiti 5S;
 • Pengurusan program-program Kualiti dan Inovasi;
 • Pengurusan Sistem Rekod KEJORA;
 • Pengurusan Dokumen Terperingkat;
 • Pengurusan Program Latihan Tahunan Anggota;
 • Pengurusan Pementoran;
 • Pengurusan Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja;
 • Pengurusan program yang bertujuan pengesahan dalam jawatan.
4. Komunikasi Korporat
 • Penerbitan Korporat;
 • Projek-projek khas;
 • Perhubungan Awam.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan