KORPORAT

Bahagian Pentadbiran & Pengurusan Sumber Manusia

Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia merupakan satu bahagian yang memberikan `supporting services’ kepada jabatan. Tugas-tugas sedia ada merangkumi perkara-perkara berikut:

 • Pentadbiran Am dan Pengurusan Aset
 • Pengurusan Sumber Manusia
 • Kualiti, Latihan dan Kompetensi

Menyediakan perkhidmatan dalam bidang-bidang Pentadbiran Pentadbiran dan Pengurusan Aset, Pengurusan Sumber Manusia, Komunikasi Korporat serta Kualiti, Latihan dan Kompetensi kepada anggota KEJORA dan masyarakat yang dapat memenuhi kehendak pengurusan dan kepuasan pelanggan.

 1. Mewujudkan sekitaran kerja yang kondusif;
 2. Mewujudkan sistem kawalan dan keselamatan bangunan dan peralatan pejabat;
 3. Mewujudkan sistem kawalan dan penyelenggaraan kenderaan pejabat;
 4. Memastikan kelancaran urusan perjalanan Mesyuarat Lembaga Pengarah;
 5. Memastikan sistem dan kaedah pengurusan tabung-tabung pinjaman untuk anggota dilaksanakan dengan teratur;
 6. Memastikan kelancaran sistem pengurusan aset alih Kerajaan.
 1. Memastikan keperluan tenaga kerja adalah mencukupi dan bersesuaian dengan keperluan fungsi dan peranan KEJORA.
 2. Memastikan segala keperluan perkhidmatan anggota dilaksanakan berpandukan kepada ketetapan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
 3. Memastikan disiplin anggota sentiasa berada di tahap yang baik dan mengambil tindakan ke atas anggota yang melanggar peraturan melalui Jawatankuasa Tatatertib.
 4. Memastikan prestasi anggota dinilai setiap tahun untuk pengiktirafan dan pembangunan kerjaya anggota.
 5. Memastikan Sistem Pengurusan Sumber Manusia dapat diuruskan melalui HRMIS untuk perkhidmatan yang lebih bersistematik.
 1. Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 dilaksanakan mengikut piawaian yang ditetapkan.
 2. Memastikan sistem pengurusan rekod di Bilik Fail Berpusat KEJORA dan Dokumen Terperingkat KEJORA dilaksanakan dengan berkesan;
 3. Memastikan Manual Prosedur Kerja KEJORA dan Fail Meja anggota disedia dan dikemaskini;
 4. Memastikan Program Latihan Anggota berjalan lancar mengikut perancangan;
 5. Memastikan program Pengesahan Dalam Jawatan berjalan lancar:
 6. Memastikan pelaksanaan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) berjaya;
 7. Memastikan keurusetiaan Sistem Pengurusan Berkualiti 5S dilaksanakan dengan berkesan;
 8. Memastikan Program Permentoran dapat dilaksanakan dan diselaras dengan baik;
 9. Memastikan penyelarasan penggunaan pelajar praktikal/latihan amali di setiap bahagian mengikut bidang pengkhususan yang diperlukan.