Bahagian Pertanian & Industri Asas Tani

LATAR BELAKANG

Bahagian Pertanian Dan Industri Asas Tani pada awalnya dikenali sebagai Bahagian Pertanian, Perindustrian dan Usahawan. Bahagian ini adalah ditukarkan namanya dengan nama Pertanian Dan Industri Asas Tani selepas penstrukturan semula Bahagian Pertanian, Perindustrian dan Usahawan berkuatkuasa pada 1 November 2011.
Selaras dengan penstrukturan semula Organisasi KEJORA, bahagian ini telah dinamakan Bahagian Pertanian Dan Industri Asas Tani bagi memberikan fokus pembangunan sektor Pertanian dan ternakan dalam wilayah KEJORA.

OBJEKTIF BAHAGIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Objektif Bahagian Pertanian Dan Industri Asas Tani adalah sepertimana berikut :

  1. Menjadikan kawasan KEJORA sebagai kawasan pengeluaran barangan pertanian untuk pasaran tempatan dan eksport dengan penumpuan kepada pengeluaran bahan makanan;
  2. Menggalakkan orang perseorangan dan syarikat-syarikat swasta melibatkan diri di dalam program pembangunan pertanian di wilayah KEJORA secara komersial;
  3. Meningkatkan projek pertanian komesial di Wilayah KEJORA.

FUNGSI BAHAGIAN

FUNGSI AKTIVITI
Pembangunan Pertanian – Program Tanaman Campuran (pajakan)

– Program Tanaman Campuran (Sewaan)

 

Pembangunan Akuakultur Program Pembangunan Tanah Akuakultur (Pajakan)Program Pembangunan Tanah Akuakultur (Sewaan)
Pembangunan Industri dan Asas Tani Sewaan Premis Perniagaan Hentian Penawar,Sewaan Premis Pusat Pengedalian Pengumpulan Hasil Tani

Sewaan Premis Kilang Herba

Pembangunan Infrastruktur Pertanian Penyediaan Jalan-Jalan Pertanian/AkuakulturPenyediaan Bekalan Elektrik

Penyediaan Bekalan Air

Penyelenggaraan Perparitan dan Saliran

Pembangunan Projek Ekonomi Projek Pertanian, Penternakan dan Ternakair
Pembangunan Latihan dan Kemahiran Penganjuran Kursus, Latihan dan KemahiranPenyertaan Kursus Latihan dan Kemahiran
Pembangunan Pertanian Berteknologi Tinggi Projek Tanaman Fertigasi