MESYUARAT PERMUKIMAN HALATUJU PELAKSANAAN PROJEK/PROGRAM PEMBANGUNAN KEJORA & MESYUARAT MAJLIS BERSAMA JABATAN

KEJORA telah mengadakan Mesyuarat Permukiman Halatuju Pelaksanaan Projek/Program Pembangunan KEJORA Tahun 2022 dan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Bil. 3/2021 yang telah diadakan pada 13-14 Disember 2021 di Avillion Hotel, Port Dickson, Negeri Sembilan.
Mesyuarat Pemukiman Halatuju Pelaksanaan Projek/ Program Pembangunan KEJORA Tahun 2022 diadakan bagi menambah baik proses kerja sedia ada untuk meningkatkan kecekapan tadbir urus serta penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan dan golonganbsasar Wilayah KEJORA.
Mesyuarat ini bertujuan untuk
membincangkan perancangan dan pelaksanaan setiap projek/program pembangunan tahun 2022 bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan dan pencapaian prestasi yang cemerlang.