KORPORAT

Pegawai Integriti Bertauliah (CEIO)

2 orang pegawai telah ditauliahkan oleh LPPIB untuk bertanggungjawab ke atas pengurusan integriti di KEJORA.

BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN
1 Encik Noorazmi bin Sahar Ketua Unit Ekonomi Dan Usahawan

(Merupakan Mantan Ketua Unit Integriti dari 2014-Jun 2017)

2 Encik Mohd Hanafi bin Jantan Pengurus Bahagian Perancangan Strategik

(Merupakan Mantan Ketua Unit Integriti dari  Julai 2017 – 9 November 2019)


Peranan CeIO

i.Penghasilan artikel-artikel berkaitan dengan integriti

ii.Memantau sistem penyampaian perkhidmatan

iii.Membantu  dan menyokong urusetia JAR

iv.Melaksanakan program pemulihan integriti

v.Melaporkan sebarang pelanggaran integriti

vi.Menasihati pengurusan dalam aspek integriti

vii.Pegawai perhubungan organisasi kepada CIDC (Pusat Pembangunan Integriti Korporat)

viii.Arahan/ Peraturan

ix.Menyelaras tindakan ke atas pelanggaran integriti

x.Menyelaras dan memantau program integriti