header-inner-1
header-inner-3
header-inner-4
header-inner-5
header-inner-6
header-inner-7

Projek Penswastaan dan Pembangunan Bercampur

PENGENALAN

Pembinaan lebuhraya Senai – Pasir Gudang – Desaru telah meningkatkan lagi pembangunan hartanah di Bandar Penawar dimana pembeli-pembeli luar telah mula membeli rumah dan ruang-ruang niaga sebagai pelaburan masa hadapan. Sepertimana di Bandar Penawar, permintaan rumah di Bandar Tenggara juga semakin meningkat. Seiring dengan itu, KEJORA telah membuka peluang kepada sektor swasta untuk terlibat dalam projek pembangunan bercampur. Antara jenis perumahan yang terdiri daripada villa, banglo, rumah teres 1 tingkat, rumah teres 2 tingkat, semi D, kedai / pejabat dan rumah pangsa.

Di Bandar Penawar, pelbagai projek perumahan oleh swasta yang sedang rancak berjalan termasuklah projek perumahan oleh anak syarikat KEJORA yang sedang dalam peringkat kerja tanah untuk memenuhi permintaan perumahan yang meningkat.

1

BANDAR PENAWAR

2

BANDAR TENGGARA

3

TAMAN SRI LAMBAK


Bil Nama Projek Nama Pemaju
Info Pelan Komponen Pembangunan
Kategori Rumah / Kedai Jenis Rumah / Kedai Unit Kadar Harga Status
1 Taman Mutiara Desaru Bintang Fadzilat Sdn Bhd.

Tel : 03-40224811

Faks : 03-40224814

û Rumah – 1567 unit

Kedai – 247 unit

Rumah Kos Sederhana

Kedai Kos Sederhana

1.Rumah Sesebuah 1 Tingkat

(50’ x 93’ – 138’)

2.Rumah Sesebuah 1 Tingkat

(60’ x 106’ – 192’)

3.Rumah Berbandung 1 Tingkat

(40’ x 90’ – 173’)

4.Rumah Berbandung 1 Tingkat

(38’ x 110’ – 127’)

5.Rumah Berbandung 1 Tingkat

(38’ x 110’ – 127’)

1.Kedai 1 Tingkat

(20’ x 70’)

2.Kedai 1 Tingkat

(20’ x 75’)

135 unit

128 unit

184 unit

50 unit

68 unit

37 unit

49 unit

RM185,000 – RM250,000

RM200,000 – RM350,000

Telah siap dan diduduki.Bil Nama Projek Nama Pemaju
Info Pelan Komponen Pembangunan
Kategori Rumah / Kedai Jenis Rumah / Kedai Unit Kadar Harga Status
2 Taman Desaru Utama Continental Management Sdn Bhd

Tel : 07-3310163

Faks : 07-3334168

û Rumah – 1848 unit

Kedai – 247 unit

Rumah Kos Sederhana Rendah

Rumah Kos Sederhana

Kedai Kos Sederhana

1.Perumahan Komuniti Jenis A 1 Tingkat (20’ X 60’)

2.Perumahan Komuniti Jenis B 1 Tingkat (20’ X 60’)

3.Rumah Teres 1 Tingkat

(20’ x 50’)

4.Rumah Teres 1 Tingkat

(20’ x 60’/65’)

1.Rumah Bandar

2.Rumah Teres 2 Tingkat (22’x70’)

3.Rumah Teres 2 Tingkat

(22’ x 75’)

4.Rumah Berbandung 2 Tingkat (50’ x 100’)

5.Rumah Sesebuah 2 Tingkat

(80’ x 120’)

1.Kedai 2 Tingkat

(22’ x 70’)

403 unit

213 unit

136 unit

349 unit

144 unit

148 unit

204 unit

208 unit

43 unit

247 unit

RM 80,000 –

RM 90,000

RM 90,000 –

RM 100,000

Telah siap dan diduduki.Bil Nama Projek Nama Pemaju
Info Pelan Komponen Pembangunan
Kategori Rumah / Kedai Jenis Rumah / Kedai Unit Kadar Harga Status
3 Taman Desaru Utama TNC Consolidated Sdn. Bhd

Tel : 07-3310163

û Rumah – 1029 unit

Kedai – 22 unit

Rumah Kos Rendah

Rumah Kos Sederhana Rendah

Rumah Kos Sederhana

Kedai Kos Sederhana

1.Rumah Teres 1 Tingkat (18’ x 60’)

2.Rumah Teres 1 Tingkat (20’ x 60’)

1.Rumah Teres 1 Tingkat (20’ x 70’)

1.Rumah Teres 2 Tingkat (22’x70’)

2.Rumah Berbandung 1 Tingkat (40’ x 80’)

3.Rumah Berbandung 2 Tingkat (40’ x 80’)

4.Rumah Berbandung 2 Tingkat (50’ x 80’)

5.Rumah Sesebuah 2 Tingkat

(40’ x 80’)

1.Kedai 2 Tingkat

(22’ x 70’)

111 unit

175 unit

236 unit

337 unit

24 unit

66 unit

26 unit

54 unit

22 unit

Telah siap dan diduduki.Bil Nama Projek Nama Pemaju
Info Pelan Komponen Pembangunan
Kategori Rumah / Kedai Jenis Rumah / Kedai Unit Kadar Harga Status
4 Taman Sri Penawar Cocoa Valley Sdn. Bhd

Tel : 07-3338168

Faks : 07-3334168

û Rumah – 3904 unit

Kedai – 382 unit

Perumahan Rakyat Johor

Rumah Kos Sederhana

Kedai Kos Sederhana

1.Perumahan Komununiti Johor Jenis A (16’ x 60’)

2.Perumahan Komununiti Johor Jenis B (18’ x 60’)

3.Rumah Mampu Milik Johor (20’ x 70’)

1.Rumah Teres 1 Tingkat (20’x70’)

2.Rumah Teres 2 Tingkat (20’x70’)

3.Rumah Teres 2 Tingkat (22’x70’)

4.Rumah Berbandung 1 Tingkat (40’ x 80’)

5.Rumah Berbandung 2 Tingkat (40’ x 80’)

5.Rumah Sesebuah 2 Tingkat

(60’ x 100’)

1.Kedai 1 Tingkat (20’ x 60’)

2.Kedai 1 Tingkat (22’ x 70’)

430 unit

644 unit

456 unit

751 unit

228 unit

860 unit

70 unit

244 unit

221 unit

221 unit

161 unit

Belum dibangunkan.

Sedang dibangunkan.

Belum dibangunkan.

Belum dibangunkan.

Belum dibangunkan.Bil Nama Projek Nama Pemaju
Info Pelan Komponen Pembangunan
Kategori Rumah / Kedai Jenis Rumah / Kedai Unit Kadar Harga Status
6 Plot A

110 ekar

Millienium Blazer Sdn. Bhd

Tel : 07-2323848

Faks : 07-2327848

û Rumah – 966 unit

Kedai – 174 unit

Perumahan Rakyat Johor

Rumah Kos Sederhana

Kedai Kos Sederhana

1.Perumahan Komununiti Johor Jenis A (16’ x 60’)

2.Perumahan Komununiti Johor Jenis B (18’ x 60’)

3.Rumah Mampu Milik Johor (20’ x 70’)

1.Rumah Teres 2 Tingkat (20’x70’)

2.Rumah Teres 2 Tingkat (22’x70’)

3.Rumah Teres 2 Tingkat (22’x70’)

4.Rumah Berbandung 2 Tingkat (40’ x 80’)

1.Kedai 1 Tingkat (20’ x 60’)

2.Kedai 2 Tingkat (22’ x 70’)

114 unit

172 unit

122 unit

258 unit

133 unit

87 unit

80 unit

57 unit

117 unit

RM 42,000

RM 80,000

RM 140,000

RM 150,000

Belum dibangunkan.

.Bil Nama Projek Nama Pemaju
Info Pelan Komponen Pembangunan
Kategori Rumah / Kedai Jenis Rumah / Kedai Unit Kadar Harga Status
7 Plot B

60 ekar

Millienium Blazer Sdn. Bhd

Tel : 07-2323848

Faks : 07-2327848

û Rumah – 513 unit

Kedai – 91 unit

Perumahan Rakyat Johor

Rumah Kos Sederhana

Kedai Kos Sederhana

1.Perumahan Komununiti Johor Jenis A (16’ x 60’)

2.Perumahan Komununiti Johor Jenis B (18’ x 60’)

3.Rumah Mampu Milik Johor (20’ x 70’)

1.Rumah Teres 2 Tingkat (22’x70’)

2.Rumah Kluster 2 Tingkat (34’x70’)

3.Rumah Berbandung 2 Tingkat (40’ x 80’)

1.Kedai 1 Tingkat (20’ x 60’)

2.Kedai 3 Tingkat (22’ x 70’)

61 unit

91 unit

61 unit

128 unit

128 unit

44 unit

32 unit

59 unit

RM 42,000

RM 80,000

RM 150,000

RM 150,000

Belum dibangunkan.

.Bil Nama Projek Nama Pemaju
Info Pelan Komponen Pembangunan
Kategori Rumah / Kedai Jenis Rumah / Kedai Unit Kadar Harga Status
8 PTB 12913 seluas 101.495 ekar I.R Security Sdn. Bhd

Tel : 07-8832100

Faks : 07-8832100

û Rumah – 868 unit

Kedai – 45 unit

Perumahan Rakyat Johor

Rumah Kos Sederhana

Kedai Kos Sederhana

1.Perumahan Komununiti Johor Jenis A (Pangsapuri)

2.Perumahan Komununiti Johor Jenis B (Pangsapuri)

3.Rumah Mampu Milik Johor 2 Tingkat (18’ x 60’)

1.Rumah Teres 2 Tingkat (20’x70’)

2.Rumah Teres 2 Tingkat (22’x70’)

3.Rumah Berbandung 2 Tingkat (40’ x 80’)

4.Rumah Sesebuah 2 Tingkat (60’ x 100’)

5.Pangsapuri

1.Kedai 1 Tingkat (20’ x 60’)

114 unit

126 unit

124 unit

109 unit

119 unit

40 unit

32 unit

204 unit

RM 42,000

RM 80,000

RM 150,000

RM 150,000

Belum dibangunkan.

.


Bil Nama Projek Nama Pemaju
Info Pelan Komponen Pembangunan
Kategori Rumah / Kedai Jenis Rumah / Kedai Unit Kadar Harga Status
9 PTB 13841 seluas 59.32 ekar Koperasi Pengerang Kota Tinggi Berhad

Tel : 07-8263186

Faks : 07-3334168

û Rumah – 579 unit

Kedai – 63 unit

Perumahan Rakyat Johor

Rumah Kos Sederhana

Kedai Kos Sederhana

1.Perumahan Komununiti Johor Jenis A (720 kp)

2.Perumahan Komununiti Johor Jenis B (850 kp)

3.Rumah Mampu Milik Johor 1 Tingkat (20’ x 70’)

1.Rumah Teres 2 Tingkat (20’x65’)

1.Kedai 1 Tingkat (20’ x 60’)

2.Kedai Pejabat 2 Tingkat (22’ x 70’)

3.Kedai Pejabat 3 Tingkat (22’ x 70’)

65 unit

97 unit

97 unit

352 unit

33 unit

18 unit

12 unit

RM 42,000

RM 80,000

RM 150,000

RM 150,000

Belum dibangunkan.

.Bil Nama Projek Nama Pemaju
Info Pelan Komponen Pembangunan
Kategori Rumah / Kedai Jenis Rumah / Kedai Unit Kadar Harga Status
10 PTB 12914 seluas 58.84 ekar Mesra Indah Jaya Sdn. Bhd û Rumah – 908 unit

Kedai – 142 unit

Perumahan Rakyat Johor

Rumah Kos Sederhana

Kedai Kos Sederhana

1.Perumahan Komununiti Johor Jenis A (Pangsapuri)

2.Perumahan Komununiti Johor Jenis B (Pangsapuri)

3.Rumah Mampu Milik Johor 2 Tingkat (16’ x 55’)

1.Rumah Teres 2 Tingkat (22’x70’)

2.Rumah Berbandung 2 Tingkat (40’ x 80’)

1.Kedai 1 Tingkat (20’ x 60’)

2.Kedai Pejabat 2 Tingkat (24’ x 70’)

3.Kedai Pejabat 3 Tingkat (24’ x 70’)

106 unit

158 unit

106 unit

316 unit

222 unit

54 unit

68 unit

20 unit

RM 42,000

RM 80,000

RM 150,000

RM 150,000

Belum dibangunkan.

.


Bil Nama Pemaju
Nama Taman Keluasan / Lot Info Pelan Tahun Pembinaan Komponen Pembangunan
Jenis Rumah / Kedai Kadar Harga Pejabat Jualan Status Jualan
1 Seventech Sdn Bhd Taman Anggerik Tenggara 204.64 ekar û Fasa 1

(2004 – 2006)

Fasa 2

(2008 – 2009)

Pembangunan Bercampur

Rumah Fasa II

42 unit kedai

1033 unit rumah

û RM70,000 – RM120,000 Tel : 07-7742688 Habis dijual


Bil Nama Pemaju
Nama Taman Keluasan / Lot Info Pelan Tahun Pembinaan Komponen Pembangunan
Jenis Rumah / Kedai Kadar Harga Pejabat Jualan Status Jualan
2 Maju Tekno Sdn Bhd Taman Sayong Pinang 80 ekar û 1990 – 1993 Pembangunan Bercampur

525 unit rumah

û RM45,000 – RM80,000 û (dalam perancangan / kelulusan pelan)
Taman Sayong Indah û 1993 – 1995 Pembangunan Bercampur

21 unit kedai

226 unit rumah

û RM45,000 – RM80,000 û


Bil Nama Pemaju
Nama Taman Keluasan / Lot Info Pelan Tahun Pembinaan Komponen Pembangunan
Jenis Rumah / Kedai Kadar Harga Pejabat Jualan Status Jualan
3 Golden Envoy (M) Sdn Bhd Taman Desa Impian 164.75 ekar û 2009 – 2015 Pembangunan Bercampur

156 unit kedai

1293 unit rumah

Rumah Sesebuah 1 Tingkat

54’ X 80’

Rumah Berbandung 1 Tingkat

52’ X 80’

54’ X 80’

Rumah Kos Sederhana Rendah 1 Tingkat

24’ X 80’

22’ X 70’

20’ X 60’

Rumah Pangsa

Kedai Kos Sederhana Rendah 2 Tingkat

20’ X 60’

22’ X 80’

22’ X 80’

RM90,000 – RM310,000 Tel : 8964855

Fax : 07-8964866

Dibuka untuk jualan


Bil Nama Pemaju
Nama Taman Keluasan / Lot Lokasi Info Pelan Komponen Pembangunan
Jenis Rumah / Kedai Kadar Harga Pejabat Jualan Status Jualan
1 USRA Sdn Bhd Taman Sri Lambak ü Pembangunan Bercampur Kos Rendah 1,886 (Siap)

Kos Sederhana Rendah 1,100 (terbengkalai)

RM22,000.00 – RM150,000.00