header-inner-1
header-inner-3
header-inner-4
header-inner-5
header-inner-6
header-inner-7

KEJORA Best

Program pembangunan peningkatan kualiti persembahan dan pembungkusan produk-produk PKS KEJORA telah pun dimulakan pada tahun 2013. Walau bagaimanapun, bagi meningkatkan lagi mutu dan kualiti program  ini, bermula Tahun 2015, KEJORA mula melaksanakan program ini dengan lebih bermodul dan tersusun di bawah Program Transformasi Kualiti Produk PKS KEJORA – KEJORA BEST.