header-inner-1
header-inner-3
header-inner-4
header-inner-5
header-inner-6
header-inner-7

Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Infra dan Ameniti Pertanian

Pelaksanaan infra dan ameniti pertanian telah dilaksanakan adalah merangkumi pembinaan dan penyelenggaraan jalan pertanian, perparitan, penyediaan bekalan elektrik dan air serta pembentungan. Ianya bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pengusaha pertanian serta meningkatkan produktiviti pertanian di wilayah KEJORA.