PERKHIDMATAN

Pembangunan Usahawan

 1. Melahirkan usahawan yang proaktif, dinamik, berdaya maju dan berdaya tahan.
 2. Melahirkan usahawan yang dapat mengeluarkan produk yang berkualiti dan berdaya saing untuk pasaran tempatan dan eksport.
 3. Menggalakkan pembangunan industri perkhidmatan dan sokongan.
 4. Menciptakan peluang, kemudahan dan inisiatif yang konstruktif dan berpiawaian tinggi.
 1. Menggalak, menyelaras dan mendorong masyarakat Bumiputera untuk menyertai aktiviti-aktiviti ekonomi
 2. Menggalakkan pengembangan projek-projek sosio-ekonomi kepada projek-projek komersial
 3. Mengurangkan serta menyekat kebocoran atau aliran keluar tenaga manusia
 4. Memastikan penempatan pengusaha-pengusaha Bumiputera di dalam kemudahan premis dan prasarana perniagaan
 1. Pembangunan premis dan prasarana perniagaan
 2. Promosi dan Pemasaran Produk Usahawan
 3. Latihan dan Bimbingan

KLUSTER PERNIAGAAN BILANGAN ORANG
MAKANAN DAN MINUMAN 150
KESEJAHTERAAN 11
GAYA HIDUP 26
ICT DAN ICT KREATIF 2
PEMBINAAN 16
AUTOMOTIF ( BENGKEL KERETA) 24
PERTANIAN 7
PERKHIDMATAN 45
JUMLAH 281