Pertandingan Poster ISMS

Penyertaan dibuka kepada semua dan Pertandingan dibahagikan kepada kategori – kategori berikut:
i. Poster ( Bewarna )
ii. Digital Poster (Montaj)
Anggota hanya boleh menghantar 1 nama sahaja untuk 1 kategori.

Syarat-Syarat dan Borang Pertandingan