PERKHIDMATAN

Perumahan Kampung Tersusun KEJORA

Perumahan Tersusun Kampung Paya, Layang-Layang

Projek Bil. Rumah Keluasan

(ekar)

Status Projek
Perumahan Tersusun Kg. Paya, Layang-Layang 125 22.70 Dalam Pelaksanaan