PROGRAM BINA INSAN SIRI 1 dan SIRI 2 TAHUN 2022

Pihak KEJORA melalui Bahagian Pembangunan Sosial dan Pemajuan Desa telah melaksanakan Program Bina Insan Siri 1 dan Siri 2 pada 16 hingga 17 Februari 2023 dan 23 hingga 25 Februari 2023. Program telah dijalankan di Hotel Grand Paragon JB dan Tadom Hill Resort Selangor.
Program ini dilaksanakan kepada peserta-peserta di kalangan penduduk Wilayah KEJORA yang mendapat bantuan daripada Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR) Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW).
Pelaksanaan program ini adalah bertujuan untuk memberi pengetahuan berhubung pelaksanaan perniagaan di atas talian. Selain itu juga peserta ini diberikan motivasi bagi membina sahsiah diri dikalangan peserta. Peserta juga diberikan latihan indoor dan outdoor bagi menilai keupayaan dan ketahan fizikal dan mental.
Terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang terlibat secara langsung dan tidak langsung.