PROGRAM KESEDARAN SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT (ISMS) KEJORA TAHUN 2022

11 OGOS 2022
Program Kesedaran Keselamatan Maklumat (ISMS) telah diadakan pasa 11 Ogos 2022 telah dirasmikan oleh Puan Marlina binti Amir, Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran berkaitan pelaksanaan ISO/ IEC 27001:2013 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang telah dipersijilkan di KEJORA bermula pada tahun 2014 dengan skop pelaksanaan adalah “Sistem Pengurusan “SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI SISTEM ELEKTRONIK PROCUMENT READY ONLINE (ePRO)”, LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA”.
Program dimulai dengan Taklimat Kesedaran Keselamatn Maklumat berkaitan keselamatan siber yang disampaikan oleh Tuan Zulazly bin Khalid, Pengarah Urusan Diaspora Sdn. Bhd.
Program diteruskan dengan Taklimat Sistem EPerolehan 3.0 KEJORA kepada semua anggota KEJORA. Sistem ePRO, telah mengalami penambahbaikan seiring dengan masa melalui ePRO 2.0 dan kini ePRO 3.0. Sistem ePRO bukan sahaja membantu dan mempercepatkan prosess perolehan daripada penyediaan BQ hingga kepada perlantikan kontraktor. Sistem ePRO membolehkan semua proses kerja dilaksanakan secara atas talian bermula daripada penyediaan BQ, iklan, tutup peti, buka peti, penilaian sebutharga atau tender dan pengeluaran SST tetapi yang paling penting sistem ini memudahkan pembekal/kontraktor luar bandar dalam wilayah KEJORA untuk mengemukakan tawaran sebutharga secara paperless.
Ucapan Perasmian Penutup telah sesampaikan oleh Puan Marlina binti Amir, Timbalan Pengurus Besar (Pengurusan) selaku Ketua Pegawai Maklumat (CIO).
Dalam ucapan tersebut beliau berharap pelaksanaan program ICT selari dengan pelaksanaan KEJORA 2.0 dan selaras dengan Pelan Strategik ICT KEJORA 2021-2025 KEJORA.
Dalam ucapan beliau juga mengingatkan agar semua anggota KEJORA sentiasa membudayakan ICT disemua peringkat pelaksanaan kerja dan berharap pelaksanaan ISMS dapat dilaksanakan dengan baik.