PROGRAM MASIH ADA YANG SAYANG TAHUN 2023

KEJORA dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Daerah Kota Tinggi serta sembilan (9) buah Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) di Wilayah KEJORA telah melaksanakan Program Masih Ada Yang Sayang Tahun 2023 pada 11 dan 12 Mei 2023 di Kuala Lumpur. Program ini disertai seramai 120 orang yang terdiri daripada penyelia dan pelatih dikalangan orang kurang upaya dan autisme.
Antara pengisian program ini adalah lawatan ke beberapa tempat seperti Petrosains Negara dan Aquaria KLCC. Program ini bertujuan untuk memastikan kumpulan sasar memperoleh peningkatan pengetahuan dan motivasi, kesedaran, proses tambah baik dan nilai kualiti serta pembangunan sikap dan tingkah laku.
Selain itu juga ianya dijadikan sebagai landasan untuk memberi pendedahan dan pengalaman secara langsung kepada pelatih-pelatih serta meransang pelatih untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan persekitaran mereka yang secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara petugas di PDK.
Terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam program yang murni ini.