PROGRAM “OUTREACH” SIMPOSIUM PEMBIMBING RAKAN SEBAYA TAHAP BESTARI KEBANGSAAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH ZON SELATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2022

Bahagian Pembangunan Sosial dan Pemajuan Desa (PSPD) KEJORA telah bersama-sama di dalam Program “Outreach” Simposium Pembimbing Rakan Sebaya Tahap Bestari Kebangsaan Sekolah Berasrama Penuh Zon Selatan Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2022 yang diadakan dari 30 September hingga 3 Oktober di Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi. Program ini juga akan diadakan di 17 buah sekolah di Wilayah KEJORA.
Tujuan program ini adalah untuk menonjol, menggilap bakat dan nilai kepimpinan diri murid serta menghargai perhubungan sosial, berani dan mencabar keupayaan diri murid yang akhirnya memberi kesan positif kepada pembinaan karekter murid itu sendiri.
Justeru, dalam proses melengkapkan pengetahuan murid untuk membantu rakan di sekeliling mereka, mereka perlu diberi latihan khusus serta dilatih dengan kemahiran-kemahiran memimpin supaya khidmat yang mereka berikan lebih berkesan.
Dengan moto “Minda Sihat, Sekolahku Sejahtera”, program ini telah melibatkan lebih dari 20 buah sekolah di Zon Selatan. Tahniah KEJORA ucapkan kepada semua Pembimbing Rakan Sebaya Tahap Bestari Kebangsaan Sekolah Berasrama Penuh Zon Selatan.