PROGRAM SEMINAR PEMERKASAAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN KAMPUNG (JKKK) DAN PENGGERAK GDW 3.0 BAGI TAHUN 2015

KEJORA melalui Bahagian Pembangunan Sosial dan Pemajuan Desa (PSPD) telah melaksana Program Seminar Pemerkasaan Jawatankuasa Keselematan dan Kesejahteraan Kampung (JKKK) dan Penggerak GDW 3.0 bagi tahun 2015 pada 28 September 2015 bertempat di Dewan Bandaran Bandar Penawar. Seramai 68 peserta yang terdiri daripada Pengurusan Tertinggi JKKK dan Penggerak GDW Wilayah KEJORA telah menghadirkan diri. Majlis Penutupan program seminar ini telah disempurnakan oleh Tuan Pengurus Besar (Pembangunan). Program ini dilaksanakan adalah bertujuan sebagaimana berikut:

  • Memperkenalkan Penggerak baru dengan pemimpin kampung yang terkini.
  • Memberi pengetahuan terkini mengenai asas dan pengembangan Program Gerakan Daya Wawasan 3.0 (GDW 3.0) kepada Penggerak dan Kepimpinan kampung.
  • Menggalak proses kemesraan antara agensi yang diwakili oleh Penggerak dengan kepimpinan kampung.
  • Membantu mengatur strategi hala tuju organisasi kampung dalam usaha merealisasikan matlamat yamg telah ditetapkan.

Diharapkan program ini dapat memberi suntikan semangat kepada semua peserta untuk terus berusaha bagi memantapkan dan memgukuhkan pemgurusan JKKK sebagai kawasan yang produktif, maju dan berdaya saing.