SEMINAR ‘FOOD SECURITY’ SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS ULANG TAHUN KE-50 PENUBUHAN LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA)

3 JUN 2022 I JUMAAT I 12.00 TENGAHARI
Demi kelangsungan & jaminan serta pemahaman dalam penyediaan kitaran makanan, KEJORA telah mengadakan seminar ‘food security’ bersempena dengan Sambutan Jubli Emas KEJORA.
3 tajuk telah dibentangkan iaitu:-
1. Senario industri pertanian & peranan Jabatan Pertanian masa kini oleh Jabatan Pertanian Negeri Johor.
2. Penanaman tanaman kontan menggunakan teknologi tanpa tanah oleh MARDI.
3. Pengendalian lepastuai hortikultur oleh MARDI.
Seramai lebihkurang 300 peserta hadir dalam seminar yang di adakan ini.