SESI NETWORKING & LAWATAN KERJA BAHAGIAN PELABURAN SYARIKAT ANAK (BPSA) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR KE ANAK SYARIKAT KEJORA

Sesi Networking dan Lawatan Kerja Bahagian BPSA KPLB ke Anak Syarikat KEJORA dilaksanakan adalah bertujuan mengeratkan ukhwah dan jalinan kerjasama dua hala melalui perkongsian pandangan mengenai pelbagai isu semasa antaranya tadbir urus korporat disamping membuat lawatan projek secara fizikal yang sedang diusahakan oleh Anak Syarikat KEJORA.
Delegasi BPSA KPLB yang diketuai oleh Encik Mohd Fariszan bin Ahmad, Setiausaha Bahagian BPSA bersama 4 orang anggota disantuni oleh Encik Abidullah bin S. Ali, Ketua Unit Pelaburan telah dilaksanakan dengan jayanya dengan membuat lawatan di beberapa lokasi antaranya ke Tapak Projek Taman Permata Penawar oleh Syarikat KLDSB, Tapak Projek Taman Fertigasi oleh Syarikat KASB, Event Space Teratak Penawar oleh Syarikat KHSSB, Museum Nelayan Tg. Balau dan Mangrove River Cruise Tg. Surat.
Semoga ukhwah dan jalinan kerjasama antara BPSA KPLB, Unit Pelaburan KEJORA selaku urusetia kawal selia anak syarikat dan Kumpulan Syarikat KDHSB ini berterusan dalam memastikan tadbir urus korporat anak syarikat sentiasa berpandukan garis panduan dan arahan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa.