SKIM BANTUAN MODAL NIAGA (SBMN)

Skim Bantuan Modal Niaga (SBMN) bertujuan memberi bantuan perniagaan kepada kumpulan berpendapatan B40 dan M40 di wilayah KEJORA dalam bidang keusahawanan.
SBMN diwujudkan bagi membantu meningkatkan taraf hidup mereka yang kurang berkemampuan ke arah yang lebih baik seterusnya melahirkan masyarakat bumiputera yang berdikari dan rajin berusaha. Bentuk bantuan yang disediakan adalah seperti keperluan peralatan dan yang bersesuaian dengan potensi dan kemahiran pemohon.
Bersama-sama ini dilampirkan pautan https://forms.gle/tprtasAvSU5YhyQ99 yang perlu diisi secara dalam talian serta syarat-syarat dan hendaklah dihantar kepada Unit Ekonomi dan Usahawan selewat- lewatnya sebelum atau pada 31 Januari 2022 (Isnin).