TAWARAN JUALAN RUMAH KOS RENDAH SESEBUAH BANDAR PETRI JAYA

Borang Permohonan Rumah yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan sebelum atau pada tarikh tutup kepada Bahagian Hartanah, Ibu Pejabat KEJORA, Jalan Dato’ Hj. Hassan Yunus, 81930 Bandar Penawar, Johor. Borang yang lewat diterima dan tidak lengkap tidak akan dilayan.

Permohonan yang tidak lengkap dan tidak mengemukakan dokumen yang diperlukan akan dikira TERBATAL dan tidak akan diproses.

Iklan Tawaran ini akan ditutup pada 25 Februari 2018 jam 5.00 petang.

Sila klik BORANG PERMOHONAN untuk mendapatkan permohonan tersebut tawaran .