TAWARAN TENDER : KLDSB/TPP/LANSKAP/FASA2B/2022

CADANGAN KERJA-KERJA LANDSKAP BAGI FASA 2B DI ATAS LOT 11067 SELUAS 67.174 EKAR MUKIM TANJUNG SURAT, BANDAR PENAWAR, DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR DARUL TAKZIM.

 

Tempat, Tarikh dan Waktu Jualan Dokumen Sebut Harga adalah seperti berikut:-

Tempat   :           KEJORA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD.
                             PTD 10422, Jalan Ungku Abdul Aziz,
Kawasan Perindustrian Bandar Penawar Fasa 3,
81930 Bandar Penawar, Johor Darul Ta’zim.

Tarikh    :           04hb April 2022 hingga 18hb April 2022

Waktu    :           9.00 Pagi – 4.00 Petang

Dokumen Meja Sebut Harga boleh disemak di pejabat di atas. Dokumen tidak akan dijual selepas tarikh 18hb April 2022.

 

  1. Penyebut harga dikehendaki membuat bayaran secara WANG POS atau BANK DERAF atas nama KEJORA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD.
  2. Penyebut harga hendaklah mengemukakan Sijil Pendaftaran ASAL Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK).
  3. DIWAJIBKAN bagi setiap PEMILIK SIJIL untuk hadir semasa Taklimat Sebut Harga dan Lawatan Tapak. Kehadiran wakil adalah TIDAK DIBENARKAN.
  4. Dokumen yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan kedalam sampul surat bermeterai dan ditulis tajuk Sebut Harga di penjuru kiri sampul berkenaan. Dokumen hendaklah dimasukkan ke PETI SEBUT HARGA di alamat berikut:

KEJORA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD.
PTD 10422, Jalan Ungku Abdul Aziz,
Kawasan Perindustrian Bandar Penawar Fasa 3,
81930 Bandar Penawar, Johor Darul Ta’zim.

Dokumen Sebut Harga yang LEWAT diterima tidak akan dipertimbangkan

5.Dokumen Sebut Harga yang dihantar hendaklah disertakan dengan Wang Kesungguhan berjumlah seperti di nyatakan di dalam jadual di atas di            dalam bentuk BANK DERAF atas nama KEJORA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD.

6.KEJORA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. tidak terikat untuk menerima sebutharga dengan harga terendah atau mana-mana sebut                 harga atau memberi apa-apa sebab di atas penolakan sesuatu sebut harga. Keputusan Jawatankuasa Perolehan Sebut Harga adalah muktamad.

 

KENYATAAN SEBUTHARGA – KERJA LANDSKAP TPP