header-inner-1
header-inner-3
header-inner-4
header-inner-5
header-inner-6
header-inner-7
BANNER-INNER
KORPORAT

Unit Pengurusan Fasiliti

UPF
Nama: Noorazmi bin Sahar
E-mel: norazmi[at]kejora[dot]gov[dot]my
No. Telefon: 07-8843207
OBJEKTIF

Fungsi Unit Pengurusan Fasiliti dalam melaksanakan pengurusan penyelenggaraan aset-aset tak alih KEJORA dengan lebih efisyen dan penyelenggaraan kebersihan di seluruh kawasan KEJORA yang bukan terletak dalam kawasan operasi Pihak Berkuasa Tempatan dengan menyediakan perkhidmatan kemudahan-kemudahan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat dan golongan sasar.

Objektif Unit Pentadbiran

 1. Untuk mempastikan pentadbiran Unit Pengurusan Fasiliti berjalan lancar dan sempurna;
 2. Memastikan Unit Pengurusan Fasiliti sentiasa mempunyai kapasiti anggota yang cukup bagi melaksanakan fungsinya;
 3. Memastikan disiplin anggota Unit Pengurusan Fasiliti pada tahap yang baik;
 4. Menguruskan perkhidmatan yang dibeli kemudahan dan fasiliti dibawah seliaan melalui sewaan stadium dan padang, gelanggang badminton, gelanggang futsal, gelanggang pentaqe, dewan serbaguna, tapak perkhemahan Tg Balau dan lain-lain kemudahan;
 5. Melaksanakan arahan daripada jabatan/pengurusan selaras dengan peraturan dan pekeliling jabatan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.

Objektif Unit Penyelenggaraan Bangunan dan Elektrik

 1. Menyelenggara bangunan dan struktur milik jabatan termasuk aset jabatan di wilayahnya;
 2. Memberi nasihat kepada bahagian/unit di KEJORA berkaitan skop penyelenggaraan yang efisyen;
 3. Menyenggara kemudahan-kemudahan lain milik jabatan supaya dapat digunapakai dengan sempurna;
 4. Memberikan perkhidmatan sokongan dan keperluan (berkaitan elektrikal/mekanikal) kepada KEJORA amnya serta penduduk wilayah KEJORA;
 5. Memastikan semua perlatan elektrikal/mekanikal di dalam seliaan Unit Pengurusan Fasiliti berfungsi dengan sempurna mengikut piawaian yang ditetapkan;
 6. Mengawal selia dan memantau projek-projek berkaitan elektrikal/mekanikal di bawah kelolaan Unit Pengurusan Fasiliti berjalan dengan baik mengikut jadual, kos efektif dan berpatutan serta mengikut piawaian yang ditetapkan seta kegagalan teknikal minimum; dan
 7. Menyelesaikan masalah elektrikal/mekanikal dalam kadar segera.

Objektif Unit Logistik

 1. Memastikan kerja-kerja penyelenggaraan kebersihan di kawasaan seliaan dapat dilaksanakan mengikut jadual;
 2. Memastikan kawasan seliaan sentiasa berkeadaan baik dan bersih;
 3. Menyediakan kemudahan logistik dan peralatan seperti khemah dan peralatan lain tepat dan lengkap mengikut permohonan yang diluluskan;
 4. Merancang dalam penambahbaikan persekitaran aset-aset KEJORA khususnya lanskap dan kebersihan sentiasa dalam persekitaran yang kondusif ;
 5. Membantu dan memberi kerjasama dengan agensi-agensi lain dalam program-program yang diatur seperti gotong royong dan CSR.

Unit Pengurusan Fasiliti merupakan unit yang memberi khidmat sokongan kepada jabatan. Skop tugas yang dilaksanakan adalah sebagaimana berikut ;

 • Pengurusan penyelenggaraan aset tak alih jabatan termasuk aset fizikal dan kemudahan fasiliti lain milik KEJORA;
 • Pengurusan penyelenggaraan kebersihan  kawasan aset-aset milik KEJORA termasuk di bandar bandar baru KEJORA dan kampung tradisional seliaan KEJORA;
 • Menguruskan perkhidmatan yang dibeli melalui sewaan kemudahan-kemudahan fasiliti KEJORA yang dibawah seliaan;
 • Memberi khidmat sokongan bantuan mekanikal dan elektrikal kepada pelanggan daripada dalaman KEJORA dan juga jabatan/entiti luar KEJORA.

    BIL                 KEMUDAHAN           LOKASI
1 Stadium padang bola sepak dan balapan Bandar PenawarBandar Tenggara
2 Gelanggang Badminton Bandar PenawarBandar TenggaraBandar Sri Perani
3 Dewan KEJORA Bandar PenawarBandar TenggaraBandar Sri Perani
4 Gelanggang Futsal Bandar Penawar
5 Gelanggang Petanque Bandar Penawar
6 Gymnasium Bandar Penawar
7 Tapak Perkhemahan Tanjung Balau
8 Tandas Awam Tg Balau (Bilik air, Bilik Bilas) Tanjung Balau