Program Latihan Kemahiran Dan Kerjaya (PLKK)

Program Latihan Kemahiran Kerjaya (PLKK) adalah bertujuan menyediakan bantuan kewangan dan pengurusan bagi membolehkan  kumpulan sasar mengikuti kursus-kursus latihan jangka pendek, sederhana dan panjang termasuk asas  MLVK  (Sijil Kemahiran Malaysia SKM I & SKM II)

PLKK  juga bertujuan meningkatkan lagi kemahiran kumpulan sasaar supaya mereka mampu mendapat pekerjaan  atau mengusahakan perniagaan perkhidmatan yang boleh memberikan pendapatan yang lebih tinggi dan seterusnya mengluarkan mereka serta keluarga dari belenggu kemiskinan.

Syarat kelayakan menyertai Program Latihan Kemahiran Kerjaya (PLKK) spt berikut:

  1. Disahkan sebagai miskin tegar berpendapatan rendah (B 40)  dan berdaftar dengan Bank Data Kemiskinan Nasional (e-Kasih)
  2. Diperaku layak oleh Focus Group Negeri atau Daerah
  3. Warganegara Malaysia
  4. Had umur  15-35 tahun untuk Ahli Isi Rumah manakala bagi pelatih Ketua Isi Rumah dah Suri Rumah  berumur 65 tahun ke bawah
  5. Boleh Menulis , Membaca dan Mengira
  6. Tahap Kesihatan Yang Baik
  7. Belum pernah mengikuti mana mana latihan kemahiran
  8. Peserta yang telah tamat tahap1 dan berpotensi untuk ke tahap 2

KADAR BANTUAN

TEMPOH LATIHAN / KURSUS KADAR BANTUAN (RM)
Kurang dari 1 minggu 1,200.00
1 minggu hingga 3 bulan 3,000.00
3 bulan hingga 6 bulan 5,000.00
6 bulan hingga 1 tahun 10,000.00
SKM 1 hingga SKM 2 15,000.00

Kursus Penyelamat Kelemasan Bronze Medal telah di laksanakan dari 14 Ogos hingga 30 September 2017
Program.telah di kendalikan oleh Syarikat Wet Station bertempat di Kolam Renang Bayu Balau Resort dan Tanjung Puteri Golf Resort .
Seramai 32 orang peserta telah berjaya menamatkan latihan dan memperolehi Sijil Penyelamat Kebangsaan , Persatuan Penyelamat Kelemasan Malaysia

Kursus Pemasang Perancah Level 2 di bawah Program Latihan Kemahiran dan Kerjaya (PLKK)  telah dilaksanakan selama 12 minggu bertempat di Akademi Minyak dan Gas (AMGKYPJ) Jalan Kota Tinggi -Mersing, Kota Tinggi, Johor.
Seramai 40 orang peserta telah menamatkan latihan dan memperolehi Sijil Pemasang Perancah Thp 2.
Kesemua mereka telah diterima bekerja dengan  beberapa syarikat di Projek Penapisan Bersepadu Petroleum Pengerang dan beberapa tempat lain.
Moga dengan kemahiran yang diperolehi mereka akan berjaya membina masa depan yang gemilang