Lembaga Pengarah

Pengerusi

Menteri Besar Johor

YAB Dato’ Dr. Sahruddin bin Jamal

Ahli (Wakil Kerajaan Persekutuan)

YBhg. Encik Afandi bin Nordin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Penyelarasan Dan Pemantauan, KPLB

Ahli (Wakil Kerajaan Negeri)

YBhg. Dato’ Haji Azmi bin Rohani

Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Pejabat Menteri Besar Johor

YB Dato Haji Che Zakaria Bin Mohd Salleh

ADUN Permas

Ahli (Kementerian Hal Ehwal Ekonomi )

Pn. Zaiedah binti Mohamed Esa

Pengarah Bahagian Penyelarasan, Kawalan dan Pemantauan

Ahli (Pengurus Besar)

YBrs. Encik Norazman bin Othman

Pengurus Besar KEJORA

Click here to add your own text