Lembaga Pengarah

JAWATAN BIL. NAMA
Pengerusi 1 YAB Dato’ Mohamed Khaled Nordin,

Menteri Besar Johor

Timbalan Pengerusi 2 (KOSONG)
Wakil Kerajaan Persekutuan 3 YBhg. Dato’  Nik Azman bin Nik Abdul Majid,

Ketua Pengarah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

4 YBrs. Tuan Syed Nasir bin Syed Ahmad,

Timbalan Setiausaha Bahagian (Dasar), Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, Kementerian Kewangan

5 (KOSONG)

WAKIL KKLW

Wakil Kerajaan Negeri 6 YB Dato’ Haji Azmi bin Rohani

Setiausaha Kerajaan Negeri Johor

7 YB Datuk Haji Md. Jais bin Haji Sarday,

Pengerusi  Jawatankuasa Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor

8 YB Datuk Ir. Hasni bin Mohammad,

Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Kemajuan Luar Bandar

dan Wilayah Negeri Johor

Wakil Profesional 9 (KOSONG)
10 YB Tuan Haji Ismail bin Mohamed,

Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Johor

11 YB Haji Rasman bin Haji Ithnain,

Ahli Dewan Undangan Negeri  (ADUN)

Ex-Officio 12 YABrs.  Encik Norazman bin Othman

Pengurus Besar,

Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)