Lembaga Pengarah

Pengerusi

Menteri Besar Johor

YAB Dato’ Dr. Sahruddin bin Jamal

Ahli (Wakil Kerajaan Persekutuan)

YBhg Encik Afandi bin Nordin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Penyelarasan Dan Pemantauan, KPLB

Ahli (Wakil Kerajaan Negeri 1)

YBhg Dato’ Haji Azmi bin Rohani

Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Pejabat Menteri Besar Johor

Ahli (Wakil Kerajaan Negeri 2)

YB Dato Haji Che Zakaria Bin Mohd Salleh

ADUN Permas

Ahli (Wakil MEA)

Pn. Zaeidah binti Mohamed Esa

Pengarah, Bahagian Penyelarasan, Kawalan dan Pemantauan, MEA

Ahli (Pengurus Besar)

YBrs Encik Norazman bin Othman

Pengurus Besar, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)

Ahli (Wakil Profesional 1)

Pn. Hjh. Azlinda binti Hj. Abdul Latif

Pegawai Tugas-tugas Khas kepada Menteri Jabatan Pendidikan Tinggi

Ahli Silih Ganti (Wakil KPLB)

YBhg Encik Hamidi bin Zakaria

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, KPLB

Click here to add your own text