TERKINI

Iklan Permohonan Skim Bantuan Pertanian Kelompok (SBPK) tahun 2021

PERMOHONAN

Permohonan adalah perlu dikemukakan melalui Borang Permohonan yang boleh diperolehi secara percuma melalui kaedah berikut:

i. Memuat turun di laman web KEJORA : www.kejora.gov.my,
atau;
ii. Mengisi borang permohonan secara atas talian melalui google form iaitu:
https://forms.gle/Q3773pVRykvkUMmP8 , atau;
iii. Mendapatkan borang permohonan di ibu pejabat KEJORA sepertimana alamat berikut:

LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA,
BANGUNAN IBUPEJABAT KEJORA,
JALAN DATO’ HJ. HASSAN YUNUS,
BANDAR PENAWAR,
81930 BANDAR PENAWAR,
JOHOR.

Permohonan yang lengkap perlulah dikembalikan kepada alamat diatas atau emelkan ke kejora@kejora.gov.my.

Tarikh tutup permohonan adalah pada 21 JUN 2021 (ISNIN) sebelum jam 5.00 petang. Borang yang diterima selepas daripada tempoh tersebut tidak akan diterima dan diproses.

Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Bahagian Pertanian dan Industri Asas Tani, KEJORA di talian 07-8843000 atau 07-8843156.

IKLAN SBPK TAHUN 2021 23 MEI 2021 Borang Permohonan SKIM BANTUAN PERTANIAN KELOMPOK (SBPK) 2021 – FINAL