PROGRAM LITERASI KOMPUTER DAN KOMUNIKASI DESA WILAYAH LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA (KEJORA) TAHUN 2022

KEJORA melalui Bahagian Pembangunan Sosial & Pemajuan Desa (PSPD) telah melaksanakan Kursus Program Literasi Komputer dan Komunikasi Desa Wilayah KEJORA Tahun 2022 di Grand Bluewave Hotel, Johor Bahru pada 26 hingga 28 September 2022 yang lepas.
Seramai 30 orang guru-guru Sekolah Menengah (SMK) dan Pengurus Pusat Komuniti Desa (PKD) Wilayah KEJORA telah bersama-sama hadir dalam kursus yang dianjurkan. Program Literasi Komputer dan Komunikasi Desa ini bertujuan untuk membantu guru-guru di dalam wilayah KEJORA untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang mendalam tentang pembangunan aplikasi dan capaian maklumat yang boleh dijadikan sebagai sumber bahan pengajaran yang lebih kreatif yang dapat mempertingkat fokus dan semangat pelajar di dalam kelas.
Semoga ilmu yang sedikit ini memberikan satu peluang yang besar untuk dikongsi bersama anak-anak luar bandar khasnya penduduk dalam Wilayah KEJORA.